ยินดีต้อนรับ คุณ Guest
วันอังคาร 19 มิถุนายน 2561
Browse Page : First Page   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  Next Last Page  -  Go to page : of 10

Room : The Best - วันที่ 26 กย. Update!! - จะจัดกิจกรรมวันนี้
ชื่อในเกม hidendark
วันที่โพส 21/9/2553 9:39:46
จำนวนการตั้งกระทู้ 27
จำนวนการตอบ 907
สถานะ -
เพศ ชาย
วันที่สมัคร 18/7/2553 10:45:41
มาช่วยดัน ๆๆๆ
วันวิสาขบูชา (อ่านซะและจะเข้าใจถึง การดันของแท้)วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา; อังกฤษ: Magha Puja) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย[1] "มาฆบูชา" ย่อมาจาก "มาฆปูรณมีบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย (มักอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือนมีนาคม) ถ้าในปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน (ปีอธิกมาส) ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 3 หลัง (วันเพ็ญเดือน 4) [2]

รายชื่อโรงเรียนร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 20 ก.ย.53/16.00
ศธ 04166.อก./2579 ขอเชิญจัดขบวนแห่ร่วมในงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2553 20 ก.ย.53/16.00
ศธ 04166.อก./2565 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 20 ก.ย.53/09.30
ศธ 04166.อก./2536 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 09 ก.ย.53/10.50
ศธ 04166.อก./2535 การส่งเสริมการจัดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 09 ก.ย.53/10.50
ศธ 04166.อก./2537 การใช้ชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการ 08 ก.ย.53/15.30
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 07 ก.ย.53/11.00
ศธ 04166.อก./2526 การเบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด 07 ก.ย.53/10.50
ศธ 04166.อก./2450 ประกาศเกียรติคุณยกย่องข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ 07 ก.ย.53/10.30
รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพท.สร.1 ที่ร่วมบริจาคกฐินพระราชทาน ปี 2553 ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 07 ก.ย.53/15.00
รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพท.สร.1 ที่ร่วมบริจาคกฐินพระราชทาน ปี 2553 31 ส.ค.53/13.20
รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพท.สร.1 ที่ร่วมบริจาคกฐินพระราชทาน ปี 2553 ณ วันที่ 30 ส.ค.53 30 ส.ค.53/15.30
ศธ 04166.อก./2435 การกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 30 ส.ค.53/15.30
ศธ 04166.อก./2433 การรับเงินสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 ส.ค.53/11.30
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.53 27 ส.ค.53/10.20
ศธ 04166.อก./2429 แจ้งการส่งใช้เงินยืมราชการ งบประมาณ 2553 26 ส.ค.53/11.30
ศธ 04166.อก./2427 การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ประำจำปีงบประมาณ 2553 26 ส.ค.53/10.30
ประชาสัมพันธ์ เชิญสมาชิก กบข.เข้าร่วมประชุม 25 ส.ค.53/14.00
รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพท.สร.1 ที่ร่วมบริจาคกฐินพระราชทาน ปี 2553 ณ วันที่ 20 ส.ค.53 25 ส.ค.53/09.00
ศธ 04166.อก./2406 การสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประทศไทย 25 ส.ค.53/09.00
ศธ 04166.อก./2403 การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2553 25 ส.ค.53/09.00
ศธ 04166.อก./2397 ชะลอการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 25 ส.ค.53/09.00
รายชื่อโรงเรียน สังกัด สพท.สร.1 ที่ร่วมบริจาคกฐินพระราชทาน ปี 2553 ณ วันที่ 10 ส.ค.53 10 ส.ค.53/14.30
ศธ 04166.อก./2259 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม "ร้อยใจร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจเทิดไท้ราชินี ประจำปี 2553" 09 ส.ค.53/15.00
ศธ 04166.อก./2253 ขอเชิญร่วมแสดงเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และภูิมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 09 ส.ค.53/15.00
ศธ 04166.อก./2234 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 09 ส.ค.53/10.00
ศธ 04166.อก./2228 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2553 และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 06 ส.ค.53/10.20
รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพท.สร.1 ที่ร่วมบริจาคกฐินพระราชทาน ปี 2553 04 ส.ค.53/09.20
ศธ 04166.อก./2153 ยกเลิกใบเสร็จรับแงิน 04 ส.ค.53/09.20
ศธ 04166.อก./2152 ยกเลิกใบเสร็จรับแงิน 04 ส.ค.53/09.20
ศธ 04166.อก./2065 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 5 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 02 ส.ค.53/15.50
ศธ 04166.อก./2021 การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 29 ก.ค.53/14.45
ศธ 04166.อก./2026 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดแต่งบทร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกวดแต่งวรรณศิลป์ถิ่นอีสานเฉลิมพระเกียรติ 77 พรรษา มหาราชินี 29 ก.ค.53/14.30
ศธ 04166.อก./1945 ด่วนที่สุด แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 21 ก.ค.53/14.30
ศธ 04166.อก./1935 การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

(ปฏิทินดำเนินงาน, ประวัติผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
21 ก.ค.53/09.10
ศธ 04166.อก./1936 การคัดเลือกสถานศึกษาจากการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุโดยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 20 ก.ค.53/16.00
ศธ 04166.อก./1938 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2553 20 ก.ค.53/14.14
ศธ 04166.อก./1933 การเดินทางไปสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา 20 ก.ค.53/13.32
ศธ 04166.อก./1871 การจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ รายการจัดซื้อหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ 15 ก.ค.53/14.40
ศธ 04166.อก./1645 โครงการฝึกอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) นำร่องของจังหวัดสุรินทร์ 24 มิ.ย.53/10.20
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 23 มิ.ย.53/15.10
ศธ 04166.อก./1546 มาตรการป้องกันการวางเพลิงเผาสถานที่ราชการ โรงเรียน และสถานที่สำคัญสำคัญ 22 มิ.ย.53/10.20
รายชื่อโรงเรียนร่วมบริจาคประสบอัคคีภัย ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2553 18 มิ.ย.53/15.50
ศธ 04166.อก./1545 ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี 18 มิ.ย.53/15.50
ศธ 04166.อก./1530 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 17 มิ.ย.53/10.57
รายชื่อโรงเรียนร่วมบริจาคเช่วยเหลื่อนักเรียนประสบอัคคีภัย 11 มิ.ย.53/15.18
ศธ 04166.อก./1374 การโอนจัดสรรเงินงบประมาณ 2553 งบดำเนินงาน 08 มิ.ย.53/09.57
ศธ 04166.อก./1373 การโอนจัดสรรเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 08 มิ.ย.53/09.57
ศธ 04166.อก./1379 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฟุตซอล "สุรินทร์คัพ" ประจำปี 2553 03 มิ.ย.53/13.50
ศธ 04166.อก./1377 ประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี บรมราชาภิเษก 03 มิ.ย.53/13.50
รายชื่อโรงเรียนร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย ณ วันที่ 31 พ.ค.53 31 พ.ค.53/14.30
ศธ 04166.อก./1296 การโอนจัดสรรเงินตามโครงการแผนปฏิับัติการไทยเข้มแข็ง 2555 งบลงทุน 31 พ.ค.53/14.30
ศธ 04166.อก./1295 การโอนจัดสรรเงินตามโครงการแผนปฏิับัติการไทยเข้มแข็ง 2555 งบลงทุน 31 พ.ค.53/14.30
ศธ 04166.อก./1291 การเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 31 พ.ค.53/14.30
รายชื่อโรงเรียนร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย ณ วันที่ 26 พ.ค.53 27 พ.ค.53/14.40
ศธ 04166.อก./1275 มาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการและสถานศึกษาในสังกัด ในสถานการณ์ความไม่สงบ 27 พ.ค.53/14.40
ศธ 04166.อก./1220 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2553 25 พ.ค.53/09.40
ศธ 04166.อก./1208 ขอความร่วมมือ สั่งจ้าง สั่งซื้อ ธงเฉลิมพระเกียรติขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) 25 พ.ค.53/09.40
ศธ 04166.อก./1195 เร่งรัดการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด 25 พ.ค.53/09.40
ศธ 04166.อก./1150 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา 18 พ.ค.53/15.50
ศธ 04166.อก./1086 การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 17 พ.ค.53/09.30
การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลรายการตรวจสุขภาำพประจำปี 2553 14 พ.ค.53/17.10
ศธ 04166.อก./1081 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 14 พ.ค.53/10.00
ศธ 04166.อก./1075 ส่งสำเนาหนังสือ 14 พ.ค.53/10.00
ศธ 04166.อก./1060 การอบรมบุคลากรด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน 11 พ.ค.53/11.10
ศธ 04166.อก./1037 เร่งรัดการรายงานการใช้เงินอุดหนุน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 10 พ.ค.53/14.40
ศธ 04166.อก./1023 การจัดสัมมนาทางวิชาการ 7 พ.ค.53/10.20
รายชื่อโรงเรียนที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย สพท.สร.1 ณ วันที่ 6 พ.ค.53 7 พ.ค.53/08.30
ด่วน โรงเรียนที่ยังไม่รายงานการแจ้งการเก็บค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา 4 พ.ค.53/10.50
ศธ 04166.อก./938 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบปะผู้บริหารสถานศึกษา 3 พ.ค.53/14.10
ศธ 04166.อก./937 การจัดงาน 60 ปี มหามงคลราชาภิเษกสมรส 3 พ.ค.53/14.10
ศธ 04166.อก./902 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 3 พ.ค.53/14.10
ศธ 04166.อก./898 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 29 เม.ย.53/10.10
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2553 29 เม.ย.53/10.10
ศธ 04166.อก./862 มอบอำนาจการขอใช้ที่ดินราชพัสุในความครอบครองของโรงเรียน 26 เม.ย.53/10.50
ศธ 04166.อก./860 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 21 เม.ย.53/15.25
รายชื่อโรงเรียนร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 20 เม.ย.53/10.40
ศธ 04166.อก./849 หลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 20 เม.ย.53/10.40
ศธ 04166.อก./846 การโอนจัดสรรเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (sp) 19 เม.ย.53/14.30
หลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 01 เม.ย.53/11.20


กลุ่มบริหารงานบุคคล

เลขที่หนังสือ เรื่อง วัน/เวลา ที่ส่ง
แจ้งแก้ไขโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.53) (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 17 ก.ย.53/10.30
ศธ 04166.บค/1744 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 ก.ย.53/10.50
ศธ 04166.บค/1743 การให้ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ภาคพิเศษ ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 14 ก.ย.53/10.50
ศธ 04166.บค/1729 ด่วนที่สุด ซ้อมความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.53) (โควตาลูกจ้าง ต.ค53)
(แบบเลื่อนขั้นเงินเดือน ต.ค.53) (ข้อมูลนับตัวทุกเครือข่าย)

13 ก.ย.53/13.00
ศธ 04166.บค/1724 ด่วนที่สุด การจัดส่ง "สมุดบันทึกความเป็นครูดี" 8 ก.ย.53/15.30
ศธ 04166.บค/1709 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 8 พ.ศ.2554 7 ก.ย.53/15.10
ประกาศโรงเรียนบ้านนาเกา เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน 7 ก.ย.53/09.30
ศธ 04166.บค/1717 การให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการยกระดับคุณภาพครู 7 ก.ย.53/09.30
ศธ 04166.บค/1696 การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 7 ก.ย.53/09.30
ศธ 04166.บค/1694 เผยแพร่ข่าวการสัมมนา 7 ก.ย.53/09.30
ศธ 04166.บค/1690 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.2551
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) 31 ส.ค.53/15.30
ศธ 04166.บค/1682 โครงการ "อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 23" 31 ส.ค.53/15.30
ศธ 04166.บค/1681 โครงการฝึกอบรม เรื่อง รู้จักเศรษฐกิจไทย 31 ส.ค.53/15.30
ศธ 04166.บค/1677 ผลการคัดเลือกข้าราชการครูขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทภาคพิเศษ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 30 ส.ค.53/15.10
ข้อมูลสารสนเทศ ( p-OBEC เดิม) ไม่สมบูรณ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 25 ส.ค.53/15.30
ศธ 04166.บค/1633 ประกาสรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าชั้นสายสะพาย ปี 2552 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 20 ส.ค.53/11.40
ศธ 04166.บค/1617 รับสมัครสาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 ส.ค.53/11.40
ศธ 04166.บค/1610 การเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2(1 ต.ค.53) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย) 19 ส.ค.53/14.50
ศธ 04166.บค/1609 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 19 ส.ค.53/14.50
ศธ 04166.บค/1596 การคัดเลือกครูดี ครูเก่า Master Teacher ให้ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ตามความสมัครใจโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 17 ส.ค.53/10.30
ศธ 04166.บค/1582 ด่วนที่สุด โครงการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ในโอกาสวันครูโลก 16 ส.ค.53/10.30
ศธ 04166.บค/1586 ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล 16 ส.ค.53/10.30
ศธ 04166.บค/1579 เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการแทนครูในโรงเรียน 11 ส.ค.53/17.50
บัญชีอัตราว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียน (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 10 ส.ค.53 10 ส.ค.53/10.45
บัญชีอัตราว่าง ตำแหน่ง ครู (สายผู้สอน) 09 ส.ค.53/15.10
บัญชีอัตราว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียน (เพิ่มเติม) 09 ส.ค.53/15.10
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลจเพื่อจัดจ้างมาปฏิบัติหน้าที่ธุรการแทนครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร์เขต 1[รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก]: 09 ส.ค.53/08.30
ศธ 04166.บค/1545 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผู้เข้าการฝึกอบรมครูแกนนำ (Master Teacher) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 05 ส.ค.53/15.10
ศธ 04166.บค/1548 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างมาปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนแทนครูในโรงเรียน
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) 05 ส.ค.53/15.10
ศธ 04166.บค/1538 การอบรมหลักสูตร เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่และเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ 05 ส.ค.53/10.00
ศธ 04166.บค/1537 การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 05 ส.ค.53/10.00
ศธ 04166.บค/1517 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีวิทยฐานะชำนาญการ 05 ส.ค.53/10.00
ศธ 04166.บค/1516 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีวิทยฐานะชำนาญการ 05 ส.ค.53/10.00
ศธ 04166.บค/1515 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีวิทยฐานะชำนาญการ 05 ส.ค.53/10.00
ศธ 04166.บค/1528 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มีผลใช้บังคับ 03 ส.ค.53/15.40
ศธ 04166.บค/1527 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการและจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมครูแกนนำ (Master Teacher) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา 03 ส.ค.53/15.40
ศธ 04166.บค/1509 การให้ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ภาคพิเศษ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 03 ส.ค.53/15.40
ศธ 04166.บค/1498 เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย 03 ส.ค.53/15.40
ประกาศโรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 03 ส.ค.53/15.40
ศธ 04166.บค/1471 การฝึกอบรมครูแกนนำ (Master Teacher) กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (บรรณารักษ์) 03 ส.ค.53/15.40
ศธ 04166.บค/1483 การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2553
(สิ่งที่ส่งมาด้วย1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 03 ส.ค.53/14.50
ศธ 04166.บค/1502 การฝึกอบรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 02 ส.ค.53/14.50
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจัดจ้างมาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 03 ส.ค.53/10.50
ศธ 04166.บค/1502 การฝึกอบรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 02 ส.ค.53/14.50
ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 02 ส.ค.53/14.30
ศธ 04166.บค/1480 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2 (1-15 สิงหาคม) (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 30ก.ค.53/16.15
ประกาศโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 30 ก.ค.53/16.15
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองฮะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30 ก.ค.53/14.40
ศธ 04166.บค/1476 การฝึกอบรมครูแกนนำ (Master Teacher) กลุ่มสาระการเรียนรภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 28 ก.ค.53/15.35
ศธ 04166.บค/1475 การฝึกอบรมครูแกนนำ (Master Teacher) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 28 ก.ค.53/15.35
ศธ 04166.บค/1474 การฝึกอบรมครูแกนนำ (Master Teacher) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 28 ก.ค.53/15.35
ศธ 04166.บค/1473 การฝึกอบรมครูแกนนำ (Master Teacher) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.ปลาย 28 ก.ค.53/15.35
ศธ 04166.บค/1472 การฝึกอบรมครูแกนนำ (Master Teacher) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.ต้น 28 ก.ค.53/15.35
ศธ 04166.บค/1470 การฝึกอบรมครูแกนนำ (Master Teacher) กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 28 ก.ค.53/15.35
ศธ 04166.บค/1469 การฝึกอบรมครูแกนนำ (Master Teacher) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 28 ก.ค.53/15.35
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกวัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง 23 ก.ค.53/15.43
ประกาศโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการแทนครูโครงการ
คืนครูให้นักเรียน 23 ก.ค.53/15.43
ประกาศโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง 23 ก.ค.53/15.43
ศธ 04166.บค/1445 ประกาศคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2553 22 ก.ค.53/15.23
ศธ 04166.บค/1461 ประชาสัมพันธ์ให้ครูวิทยาศาสตร์ สมัครรับรางวัลวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 22 ก.ค.53/15.23
แบบบรรยายลักษณะงานสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ั้นพื้นฐาน 22 ก.ค.53/09.50
ศธ 04166.บค/1457 ด่วนที่สุด รับสมัครข้าราชการครูเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนใน สพฐ.(ส่วนกลาง) 22 ก.ค.53/09.50
ศธ 04166.บค/1437 ด่วนที่สุด อบรมเตรียมความพร้อมและประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2553 21 ก.ค.53/15.38
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 ก.ค.53/15.38
ประกาศโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 ก.ค.53/15.12
ศธ 04166.บค/1426 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยใช้ระบบ e-Training 20 ก.ค.53/15.12
ศธ 04166.บค/1404 ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องครูอาวุโสและครูอาวุโสที่ได้รับเงินช่วยเหลือประจำปี 2552 19 ก.ค.53/11.03
ศธ 04166.บค/1403 ขอชี้แจง 19 ก.ค.53/11.03
ศธ 04166.บค/1400 การประชุมทางวิชาการ เรื่อง "ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2" 19 ก.ค.53/11.03
โรงเรียนบ้านดงเค็ง อ.จอมพระ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน 19 ก.ค.53/09.48
ศธ 04166.บค/1396 มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (1 ต.ค.2553) 16 ก.ค.53/14.50
ศธ 04166.บค/1395 การอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 90 16 ก.ค.53/10.30
ศธ 04166.บค/1386 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2553 16 ก.ค.53/10.30
ศธ 04166.บค/1382 ด่วนที่สุด การดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 16 ก.ค.53/10.30
ตัวอย่าง "การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานราชการ" 15 ก.ค.53/14.40
ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงติดต่อขอรับสมุดบันทึกความเป็นครูดี "ครูดี มีคุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ" 15 ก.ค.53/14.40
ประกาศโรงเรียนบ้านกันโจรง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 ก.ค.53/11.30
ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 ก.ค.53/15.30
ประกาศโรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 ก.ค.53/15.30
ศธ 04166.บค/1366 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 13 ก.ค.53/12.00
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 ก.ค.53/09.50
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง 13 ก.ค.53/09.50
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการครู ูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 28 มิ.ย.53/08.50
ศธ 04166.บค/1166 โครงการอบรมกฏหมายมหาชน 23 มิ.ย.53/15.00
ศธ 04166.บค/1155 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การบริหารงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ" 22 มิ.ย.53/10.25
ศธ 04166.บค/1154 ประชาสัมพันธ์นำข้าราชการครูไปกราบสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย เนปาล 22 มิ.ย.53/10.25
ศธ 04166.บค/1153 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 22 มิ.ย.53/10.25
ศธ 04166.บค/1150 โครงการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ในโอกาสวันครูโลก 22 มิ.ย.53/10.25
ศธ 04166.บค/1149 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร 22 มิ.ย.53/10.25
ศธ 04166.บค/1136 รายชื่อผูํ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 18 มิ.ย.53/15.50
ศธ 04166.บค/1131 การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา
และผู้อำนวยการสถานศึกษา 18 มิ.ย.53/11.50
ศธ 04166.บค/1125 การพัฒนาครูอัตราจ้าง ตามโครงการไทยเข้มแข็ง ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 18 มิ.ย.53/11.50
ศธ 04166.บค/1091 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2553 16 มิ.ย.53/10.32
ศธ 04166.บค/1080 โครงการสัมนา"การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพฐ." 14 มิ.ย.53/16.10
ศธ 04166.บค/1030 แจ้งเลื่อนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 17 08 มิ.ย.53/14.30
ศธ 04166.บค/1029 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 08 มิ.ย.53/14.30
ศธ 04166.บค/1028 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 08 มิ.ย.53/14.30
ศธ 04166.บค/1018 ด่วนที่สุดการดำเนินการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ 07 มิ.ย.53/14.20
ศธ 04166.บค/990 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 8 พ.ศ.2554 04 มิ.ย.53/11.20
ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 03 มิ.ย.53/13.50
ศธ 04166.บค/981 รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย 02 มิ.ย.53/10.50
ประกาศโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 02 มิ.ย.53/10.50
ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 27 พ.ค.53/15.45
ศธ 04166.บค/940 ขอเชิญบุคลากรร่วมสัมมนาวิชาการ 21 พ.ค.53/15.30
ศธ 04166.บค/936 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย โดยใช้โปรแกรม R 21 พ.ค.53/10.15
ศธ 04166.บค/935 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows 21 พ.ค.53/10.15
ศธ 04166.บค/934 ด่วนมาก ประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศษดีเด่น ประจำปี 2553 21 พ.ค.53/10.15
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 20 พ.ค.53/10.45
ศธ 04166.บค/925 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 20 พ.ค.53/10.00
ศธ 04166.บค/923 ด่วนมาก การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 20 พ.ค.53/09.45
ศธ 04166.บค/911 ด่วนมาก การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2553 19 พ.ค.53/10.50
ประกาศโรงเรียนบ้านตะกุย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18 พ.ค.53/10.45
ประกาศโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18 พ.ค.53/10.45
ศธ 04166.บค/891 การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2553 18 พ.ค.53/10.45
ศธ 04166.บค/894 การประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 14 พ.ค.53/15.05
ศธ 04166.บค/893 การส่งผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมิน (ด้านที่ 3) ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 14 พ.ค.53/15.05
ศธ 04166.บค/890 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนายการพิเศษ 14 พ.ค.53/15.05
ประกาศโรงเรียนลุ่มระวีวิทยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ 14 พ.ค.53/09.45
ประกาศโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 11 พ.ค.53/14.35
ประกาศโรงเรียนบึงวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 11 พ.ค.53/14.35
ประกาศโรงเรียนสุรพินท์พิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 11 พ.ค.53/14.35
ศธ 04166.บค/871 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552 11 พ.ค.53/14.30
ศธ 04166.บค/876 ประชาสัมพันธ์นำข้าราชการครูไปกราบสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย เนปาล 10 พ.ค.53/11.35
ศธ 04166.บค/875 ขอเชิญครูประถมศึกษาเข้าร่วมอบรมการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 10 พ.ค.53/11.35
ศธ 04166.บค/870 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้การปรึกษา : แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาสู่การปฏิบัติจริง 10 พ.ค.53/11.35
ศธ 04166.บค/865 มอบหมายให้ รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน และปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพท. 10 พ.ค.53/11.35
ศธ 04166.บค/869 ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1 08 พ.ค.53/21.33
ศธ 04166.บค/868 ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1 08 พ.ค.53/21.33
ศธ 04166.บค/857 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(กรณีผู้ขอฯที่มีผลการประเมินด้านที่3(ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่)ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ก.ค.ศ.กำหนด) 07 พ.ค.53/09.29
ศธ 04166.บค/854 ด่วนมาก การคัดเลือกผู้ประกอบวิชชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี2553 04 พ.ค.53/16.50
ศธ 04166.บค/848 ขอเชิญประชุมเวทีวิชาการ "สานจิตเสวนา2: มีปัญญารักษาทุก(ข์)โรค" 04 พ.ค.53/16.50
ศธ 04166.บค/846 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ 04 พ.ค.53/16.50
ศธ 04166.บค/850 การอบรมหลักสูตรระยะสั้นสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 04 พ.ค.53/10.50
ศธ 04166.บค/822 การประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษา และ รอง ผอ.สถานศึกษา (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 30 เม.ย.53/15.30
ศธ 04166.บค/821 การอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 30 เม.ย.53/15.10
ศธ 04166.บค/816 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.
สถานศึกษา ในการสอบภาค ข และ ภาค ค 29 เม.ย.53/11.10
ศธ 04166.บค/815 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.
สถานศึกษา ในการสอบภาค ข และ ภาค ค 29 เม.ย.53/11.10
ศธ 04166.บค/807 ขอเชิญส่งข้อมูลบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญาไทย รุ่นที่ 7 29 เม.ย.53/11.10
ศธ 04166.บค/806 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก 29 เม.ย.53/11.10
ศธ 04166.บค/805 ขอเชิญอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 29 เม.ย.53/11.10
ศธ 04166.บค/789 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 2553 26 เม.ย.53/11.10
ศธ 04166.บค/789 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 2553 26 เม.ย.53/11.10
ศธ 04166.บค/789 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 2553 26 เม.ย.53/11.10
ศธ 04166.บค/788 โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2553 26 เม.ย.53/11.10
ศธ 04166.บค/779 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2553 26 เม.ย.53/10.55
ศธ 04166.บค/761 ฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม" 21 เม.ย.53/15.20
ประกาศโรงเรียนบ้านกระทุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 20 เม.ย.53/14.50
ศธ 04166.บค/746 โครงการสัมมนา "การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 20 เม.ย.53/10.45
ศธ 04166.บค/726 ตอบข้อหารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 12 เม.ย.53/15.10
ศธ 04166.บค/723 ด่วนมาก ประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภา 12 เม.ย.53/11.00
ศธ 04166.บค/722 ด่วนมาก การขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 12 เม.ย.53/11.00
ที่ 179/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบการประเมินความรู้ครูผู้สอน ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 5 เม.ย.53/10.48
ที่ 183/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบการประเมินความรู้ครูผู้สอน ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 5 เม.ย.53/10.48
ศธ 04166.บค/682 ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 17 เรื่อง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
02 เม.ย.53/09.45
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.53) (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 01 เม.ย.53/15.50
ศธ 04166.บค/680 ด่วนที่สุด รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รอง ผอ.สถานศึกษา ในการสอบภาค ข และภาค ค (สิ่งที่ส่งมาด้วย1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 01 เม.ย.53/15.50
ศธ 04166.บค/679 ด่วนที่สุด รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รอง ผอ.สถานศึกษา ในการสอบภาค ข และภาค ค (สิ่งที่ส่งมาด้วย1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 01 เม.ย.53/15.50

กลุ่มนโยบายและแผน

เลขที่หนังสือ เรื่อง วัน/เวลา ที่ส่ง
รับป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
17 ก.ย.53/11.50
ศธ 04166 นผ./383 ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 12 เดือน
07 ก.ย.53/09.40
ตัวอย่าง MOU โรงเรียนดีประจำตำบล
07 ก.ย.53/10.00
ศธ 04166 นผ./383 ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 12 เดือน
07 ก.ย.53/09.40
ศธ 04166 นผ./379 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) ทุกรายการ
30 ส.ค.53/15.20
ศธ 04166 นผ./373 ด่วนที่สุด โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (สิ่งที่ส่งมาด้วย1,2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
30 ส.ค.53/14.50
ศธ 04166 นผ./371 ด่วนที่สุด โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
27 ส.ค.53/10.02
ศธ 04166 นผ./352 แจ้งการส่งคืนหนังสือยืมเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้ส่งคืนหลังนักเรียนสอบเสร็จ
16 ส.ค.53/11.00
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับหนังสือ รู้ลึก รู้จริง windows 7 จำนวน 2 เล่มแล้วตามรายชื่อที่แนบมาด้วยกลุ่มแผนขอความอนุเคราะห์ท่านให้นำหนังสือที่ได้รับไปมาคืน จำนวน 1 เล่ม เนื่องจากได้รับจัดสรรเพียงเท่ากับจำนวนโรงเรียนโรงเรียนละ 1 เล่มเท่านั้น
11 ส.ค.53/17.25
ศธ 04166 นผ./318 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเครือข่าย MOENet ( สิ่งที่ส่งมาด้วย)
25 ก.ค..53/14.55
1.ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561), 2. สนับสนุนการอ่าน
3. ร่างตัวบ่งชี้และเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (3 มี.ค.2553) 4.การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองฯ
16 ก.ค.53/14.25
ศธ 04166 นผ./273 ด่วนที่สุด ผลการตรวจสอบข้อมูลจากระบบการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ SP2
25 มิ.ย.53/14.55
โรงเรียนต่อไปนี้ให้ส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ด่วน (โดยจัดส่งเป็นแผ่น CD)
22 มิ.ย.53/10.40
ศธ 04166 นผ./218 เอกสารมาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
02 มิ.ย.53/11.25
ศธ 04166 นผ./216 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล SMIS ปีการศึกษา 2553
01 มิ.ย.53/13.50
ศธ 04166 นผ./212 การจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ปีงบประมาณ 2553
01 มิ.ย.53/13.50
ด่วนที่สุด ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือตัวแทน ตามรายชื่อโรงเรียนแนบท้ายนี้ ประชุมในวันที่ 31 พ.ค. 53 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมกันเกรา สพท.สุรินทร์ เขต 1
28 พ.ค.53/11.50
ศธ 04166 นผ./209 ด่วนที่สุด ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพปีการศึกษา 2553
26 พ.ค.53/09.50
ศธ 04166 นผ./203 ด่วนที่สุด เชิญประชุม
26 พ.ค.53/09.50
ศธ 04166 นผ./193 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล SMIS ปีการศึกษา 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
26 พ.ค.53/09.50
แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ
17 พ.ค.53/14.50
ศธ 04166 นผ./181 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
14 พ.ค.53/14.10
ศธ 04166 นผ./180 ด่วนทีุ่สุดการจัดสรรงบประมาณปี 2553 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น
12 พ.ค.53/09.30
ศธ 04166 นผ./175 ด่วนทีุ่สุดรายงานข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553
7 พ.ค.53/13.51
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล Oิิbec ระยะที่ 2
3 พ.ค.53/09.30
ศธ 04166 นผ./158 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (คะแนนระดับที่ 4 ตามตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต)
20 เม.ย..53/12.05
ศธ 04166 นผ./157 จัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา และประชาธิปไตย
20 เม.ย..53/12.05
ศธ 04166 นผ./156 ขยายเวลาใช้จ่ายเงินจ้างภูมิปัญญาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมศึกษา และประชาธิปไตย
20 เม.ย..53/12.05
ด่วน แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
17 เม.ย.53/10.50
ด่วน แจ้งสถานศึกษาทุกโรงและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก รายงานโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ตามแบบ
เฉพาะมีอยู่เดิม และรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ภายในวันวันที่ 23 เมษายน 2553 รายละเอียด
โครงการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
12 เม.ย.53/10.50
ด่วนทีุ่สุด คำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์:สื่ออิเล็กทรอนิกส์
05 เม.ย.53/14.30
ขั้นตอนเข้าระบบรายงานกิจกรรม SP2 ของโรงเรียน (ฉบับปรับปรุุงใหม่)
01 เม.ย.53/11.00

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เลขที่หนังสือ เรื่อง วัน/เวลา ที่ส่ง
ศธ 04166.สจ./1243 ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี 20 ก.ย.53/15.50
ศธ 04166.สจ./1235 การเตรียมพร้อมและจัดการการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว 20 ก.ย.53/09.30
ศธ 04166.สจ./117 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ (เพิ่มเติม) 17 ก.ย.53/12.05
ศธ 04166.สจ./1227 การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสุรินทร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน 17 ก.ย.53/11.50
ศธ 04166.สจ./1225 การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13 17 ก.ย.53/11.50
ศธ 04166.สจ./1214 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ในงานวันเอดส์โลก
ประจำปี 2553 14 ก.ย.53/14.34
ศธ 04166.สจ./1209 ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2553 (ค่าวัสดุกีฬา) 9 ก.ย.53/14.20
ศธ 04166.สจ./1189 แจ้งผลการตัดสินการประกวดคู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ 7 ก.ย.53/09.40
ศธ 04166.สจ./1182 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการประเภทสวัสดิการไม่มีเงินฝาก 7 ก.ย.53/09.40
ศธ 04166.สจ./1176 ด่วนที่สุด การติดตามผลการบริหารจัดการด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2553 31 ส.ค.53/10.50
ศธ 04166.สจ./1169 ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน 30 ส.ค.53/14.50
ศธ 04166.สจ./1163 การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเสริมสมอง ปีการศึกษา 2553 30 ส.ค.53/11.40
ศธ 04166.สจ./1156 การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี พ.ศ.2553 26 ส.ค.53/15.15
ศธ 04166.สจ./1161 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม" ครั้งที่ 1 26 ส.ค.53/15.15
ศธ 04166.สจ./1159 การมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประำจำปีการศึกษา 2553 25 ส.ค.53/15.15
ศธ 04166.สจ./1153 ขอความร่วมมือรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 24 ส.ค.53/15.50
ศธ 04166.สจ./1148 ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนรอบคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค 24 ส.ค.53/15.50
ศธ 04166.สจ./1084 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2553 20 ส.ค.53/16.00
ศธ 04166.สจ./1138 ส่งโครงการเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา 20 ส.ค.53/15.30
ประกาศสถานที่สอบคัดเืลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเัรียนชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้นจังหวัดสุรินทร์ รุ่นที่ 3 19 ส.ค.53/15.10
ศธ 04166.สจ./1073 การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย สพฐ. 17 ส.ค.53/14.30
ศธ 04166.สจ./1082 การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2553 17 ส.ค.53/09.50
แจ้งเลื่อนการสอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับม.ต้นจังหวัดสุรินทร์ 11 ส.ค.53/16.59
ศธ 04166.สจ./1058 สำรวจข้อมูลความต้อการเข้าเรียนวิชาทหาร 10 ส.ค.53/14.30
ศธ 04166.สจ./1052 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553 09 ส.ค.53/10.50
ศธ 04166.สจ./1044 การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2554 และการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อคัดเลือกนักเรียน
เข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 (1) ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ฯลฯ 06 ส.ค.53/15.23
ศธ 04166.สจ./1041 ด่วนมาก การจัดกิจกรรมเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน 05 ส.ค.53/14.30
ศธ 04166.สจ./940 การขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2553-2554 05 ส.ค.53/14.30
ศธ 04166.สจ./1036 ด่วนมาก การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 04 ส.ค.53/15.30
ศธ 04166.สจ./1026 การแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2553 03 ส.ค.53/15.00
ศธ 04166.สจ./1020 โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ 13/2554 03 ส.ค.53/15.00
ศธ 04166.สจ./1010 โครงการประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง 30 ก.ค..53/14.40
ศธ 04166.สจ./1008 ด่วนมาก ขอเชิญชวนประดับธงชาติ และเข้าร่วมประกวดการประดับธงชาติ 30 ก.ค..53/10.20
ศธ 04166.สจ./1004 เชิญประชุม 29 ก.ค..53/14.50
การแข่งขันกีฬานักเรียนรอบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ระดับจังหวัด 28 ก.ค..53/15.34
ศธ 04166.สจ./986 ด่วนมาก ทุนโครงการแลกเปลี่ยน YFU ประจำปี 2554 - 2555 23 ก.ค..53/15.56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2555 23 ก.ค..53/15.52
การแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สนามที่ใช้แข่งขันในระดับจังหวัด 23 ก.ค..53/15.52
ศธ 04166.สจ./976 ขอเชิญส่งนักเีรียนแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 22 ก.ค..53/11.49
การแข่งขันกีฬานักเรียนฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รุ่นอายุ 15 ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2538) 20 ก.ค..53/15.02
การแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 20 ก.ค..53/14.13
โปรแกรมการแข่งขันกีฬา SP2 สพท.สุรินทร์ เขต 1 วันที่ 21-22 ก.ค.2553 ณ สนามโรงเรียนหนองโตงฯ ประเภทเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 15 ปี
20 ก.ค..53/13.40
บัญชีรายชื่่อนักเรียนกีฬาอายุไม่เกิน 18 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2535) 20 ก.ค..53/13.40
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 20 ก.ค..53/11.08
ศธ 04166.สจ./968 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 20 ก.ค..53/11.08
ศธ 04166.สจ./959 ขอความร่วมมือควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 19 ก.ค..53/15.05
รายชื่อโรงเรียนที่แข่งขันกีฬา เปตอง,เซปักตะกร้อ,มวยไทย,หมากฮอส,หมากรุก และตระกร้อลอดห่วง 19 ก.ค..53/10.10
ศธ 04166.สจ./958 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553 16 ก.ค..53/15.25
ศธ 04166.สจ./953 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 16 ก.ค..53/10.30
ศธ 04166.สจ./947 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการโครงการบ้านกรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข. 15 ก.ค..53/14.40
ศธ 04166.สจ./925 รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉรัยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3 (1. ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ 2. ประกาศฯ 3. หนังสือรับรองฯ 14 ก.ค..53/14.10
รายละเอียดประกอบการแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2553 13 ก.ค..53/14.50
ศธ 04166.สจ./923 การแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 09 ก.ค..53/15.15
ศธ 04166.สจ./921 ด่วนที่สุด การแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนประถมศึกษาในรายการ วิทยุการบิน-สพฐ.มินิวอลเลย์บอล 09 ก.ค..53/15.15
ศธ 04166.สจ./920 ขอความรวมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสี 09 ก.ค..53/15.15
ศธ 04166.สจ./919 ขอความอนุเคราำะห์ประชาสัมพันธ์ 09 ก.ค..53/15.15
ศธ 04166.สจ./918 ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ 09 ก.ค..53/15.15
ศธ 04166.สจ./851 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการ Eco School Award ปี 2 24 มิ.ย.53/15.15
ศธ 04166.สจ./850 ด่วนมาก โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก 24 มิ.ย.53/15.15
ศธ 04166.สจ./849 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 มิ.ย.53/15.15
ศธ 04166.สจ./841 ด่วนที่สุด ปฏิบัติการกวาดล้าง (Clean) เครือข่ายยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2553 21 มิ.ย.53/10.45
ศธ 04166.สจ./838 ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ อย.น้อย จ.สุรินทร์ ปี 2553 18 มิ.ย.53/11.50
ศธ 04166.สจ./836 นโยบายและมาตรการบังคับใช้กฏหมายควบคุมยาสูบ 18 มิ.ย.53/11.50
ศธ 04166.สจ./832 การแข่งขั้นภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 (นานาชาติ) 18 มิ.ย.53/11.50
ศธ 04166.สจ./826 นโยบายและมาตรการป้องกันการเล่นพนันทายผลฟุตบอล 15 มิ.ย.53/14.55
ศธ 04166.สจ./820 ขอขยายเวลารับสมัครประกวดรวบรวมเมล็ดพันธุ์บ้านเรา 11 มิ.ย.53/15.15
ศธ 04166.สจ./797 การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 10 มิ.ย.53/14.30
ศธ 04166.สจ./790 ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) 10 มิ.ย.53/14.30
ศธ 04166.สจ./100 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2553 09 มิ.ย.53/13.45
ศธ 04166.สจ./793 ด่วนมาก ขอให้ตรวจสอบจำนวนนักเรียนต่อห้องในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2553 09 มิ.ย.53/10.50
ศธ 04166.สจ./779 การป้องกันการระบาดของโรคมือเท้าปาก และโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา 03 มิ.ย.53/11.25
ศธ 04166.สจ./778 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" 03 มิ.ย.53/11.25
ศธ 04166.สจ./772 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันสตรีบาสเกตบอล อบจ.สุรินทร์ คัพ 01 มิ.ย.53/11.50
ศธ 04166.สจ./770 การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 7 01 มิ.ย.53/11.50
ศธ 04166.สจ./757 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อสุรินทร์คัพ ครั้งที่ 1 27 พ.ค.53/10.50
ศธ 04166.สจ./755 การจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน 27 พ.ค.53/10.50
ศธ 04166.สจ./91 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม (ประกวดระเบียบแถว) 24 พ.ค.53/13.05
ศธ 04166.สจ./741 กำชับย้ำเตือนให้สถานศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 20 พ.ค.53/14.50
ศธ 04166.สจ./740 แนวทางและมาตรการรักษาความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 20 พ.ค.53/14.50
ศธ 04166.สจ./737 ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน เอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 50 ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 50 (พ.ศ.2554-2555) 20 พ.ค.53/14.50
ศธ 04166.สจ./736 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรม 20 พ.ค.53/14.50
ศธ 04166.สจ./731 การประกวดภาพวาดส่งเสริมความสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 20 พ.ค.53/11.00
ศธ 04166.สจ./730 ขอขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2553 19 พ.ค.53/15.40
ศธ 04166.สจ./728 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปลูกป่าโครงการ The Green Wave 2010 19 พ.ค.53/10.45
ศธ 04166.สจ./703 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 11 พ.ค.53/10.30
ศธ 04166.สจ./702 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2553 11 พ.ค.53/10.30
ศธ 04166.สจ./701 การสำรวจข้อมูลเด็กจากประเทศเพื่อนบ้าน 11 พ.ค.53/11.10
ศธ 04166.สจ./692 การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา "กองทุน 40 ปี มข" 10 พ.ค.53/10.30
ศธ 04166.สจ./691 โครงการพ่อแม่ทูนหัว 10 พ.ค.53/10.30
ศธ 04166.สจ./682 ฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและบันเทาสาธารณะภัยระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2553 07 พ.ค.53/10.20
การสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ 07 พ.ค.53/10.20
การสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1 07 พ.ค.53/09.25
ศธ 04166.สจ./641 การเผยแพร่ประชาัสัมพันธ์เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 26 เม.ย.53/10.55
ศธ 04166.สจ./617 การประเมินสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ "รั้วโรงเรียนและนโยบายด้านภูมิ
คุ้มภัยจากยาเสพติด (Drug Free) 20 เม.ย.53/13.20
ศธ 04166.สจ./594 มติและข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 12 เม.ย.53/10.50
ศธ 04166.สจ./589 การสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการด้านการสร้างสรรค์ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 01 เม.ย.53/16.10
ศธ 04166.สจ./592 การจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับมติและข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552รัฐสภา ประจำปี 2553 01 เม.ย.53/14.50
ศธ 04166.สจ./580 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2553 01 เม.ย.53/12.25
ศธ 04166.สจ./591 การเตรียมรับมือการระบาดของไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1) 2009 ในสถานศึกษา 01 เม.ย.53/12.25

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เลขที่หนังสือ เรื่อง วัน/เวลา ที่ส่ง
ศธ 04166.ศน/597 ด่วนที่สุด แจ้งผลการคัดกรองนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 20 ก.ย.53/09.20
ศธ 04166.ศน/584 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนางานของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ประถมศึกษา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย3) 17 ก.ย.53/12.00
ศธ 04166.ศน/574 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะทางดนตรี รุ่นที่ 13 17 ก.ย.53/12.00
ศธ 04166.ศน/583 ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการส่งรายชื่อนักเรียนร่วม ประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 14 ก.ย.53/08.40
ศธ 04166.ศน/561 ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ระดับเขตพื้นที่ 8 ก.ย.53/10.40
ศธ 04166คบ.ศ.1/36 การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย2) 8 ก.ย.53/09.10
ศธ 04166.ศน/555 การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพัฒนาการศึกษาอำเภอเมืองสุรินทร์ 8 ก.ย.53/09.00
ศธ 04166.ศน/552 โครงการ "โรงเรียนเครือข่ายเซฟรอน พลังใจ พลังคน" 7 ก.ย.53/09.00
ศธ 04166.ศน/550 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 7 ก.ย.53/09.00
ศธ 04166.ศน/516 การประเมินความถนัดทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2553 7 ก.ย.53/09.00
ศธ 04166.ศน/543 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 20 (วทร.20) 31 ส.ค.53/09.30
ศธ 04166.ศน/543 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 20 (วทร.20) 31 ส.ค.53/09.30
ศธ 04166.ศน/542 ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 (2553) ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย 31 ส.ค.53/09.30
ศธ 04166.ศน/533 การประเมินความถนัดทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ม.3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 30 ส.ค.53/15.05
ศธ 04166.ศน/535 โครงการ "พุทธชยันตีฟื้นวิถีพุทธวันพระ" 30 ส.ค.53/11.40
ศธ 04166.ศน/534 โครงการโพธิสัตว์น้อยชวนครอบครัวเลิกเหล้าเข้าพรรษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 30 ส.ค.53/11.40
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 ของครูในโรงเรียนสังกัด
สพท.สุรินทร์ เขต 1 30 ส.ค.53/11.40
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 27 ส.ค.53/14.20
ศธ 04166.ศน/521 ด่วนที่สุด การประชุมปฏิบัติการการจัดประสบการณ์ตามแนว BBL โดยใช้กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับปฐมวัย 24 ส.ค.53/15.50
ศธ 04166.ศน/511 การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร (สัมมนาการใช้หลักสูตรสัญจรตามเขตพัฒนา) ในโรงเรียนทั่วไป 24 ส.ค.53/13.50
ศธ 04166.ศน/509 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเีรียนรู้ระดับประถมศึกษา 24 ส.ค.53/13.50
ศธ 04166.ศน/503 การประชุมการดำเนินโครงการ Connecting classrooms (โครงการ Asian Dialogues) 23 ส.ค.53/15.10
ศธ 04166.ศน/501 ส่งวารสารโรงเรียนวิถีพุทธ : รู้ตื่นและเบิกบาน 23 ส.ค.53/11.10
ศธ 04166.ศน/494 การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 23 ส.ค.53/11.10
ศธ 04166.ศน/490 การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร(สัมมนาการใช้หลักสูตรสัญจรตามเขตพัฒนา)ในโีรงเรียน 19 ส.ค.53/14.48
ศธ 04166.ศน/480 การนิเทศติดตามการพัฒนาครูสอนภาษาไทย(SP2) 19 ส.ค.53/14.48
ศธ 04166.ศน/488 การสัมมนาการสื่อสารการสอนโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 5 18 ส.ค.53/16.22
ศธ 04166.ศน/468 การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษา
อังกฤษ(English Program/ Mini English program) 18 ส.ค.53/16.12
ศธ 04166.ศน/476 ผลการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2553 17 ส.ค.53/16.00
ศธ 04166.ศน/475 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทย
ให้ยั่งยื่น 17 ส.ค.53/16.00
สรุปข้อมูลการอ่าน-การเขียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต1 09 ส.ค.53/13.42
ศธ 04166.ศน/447 การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน 30 ก.ค.53/09.15
ศธ 04166.ศน/441 กิจกรรม ศธ. รวมพลังสร้างความปรองดองเพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย 30 ก.ค.53/09.15
ศธ 04166.ศน/437 ขอเชิญส่งทีมแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ (SCTENCE SHOW) ประจำปี 2553 29 ก.ค.53/14.20
ศธ 04166.ศน/434 ด่วนมาก การดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพฯ ภาษาไทยโดยนำภาษาถิ่นมาร่วมจัดการเรียนรู้ (SP2) 28 ก.ค.53/11.20
ศธ 04166.ศน/436 เข้าร่วมชมนิทรรศการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 28 ก.ค.53/11.10
ศธ 04166.ศน/428 การจัดงานมหกรรมการแสดงดนตรีนาฎศิลห์ไทยและพื้นบ้านนักเรียน ปีงบประมาณ 2553 22 ก.ค.53/09.30
ศธ 04166.ศน/418 การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ 20 ก.ค.53/15.07
ศธ 04166.ศน/414 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2553 20 ก.ค.53/15.07
ศธ 04166.ศน/408 ประชาสัมพันธ์การอบรม 19 ก.ค.53/15.07
ศธ 04166.ศน/406 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจรวดขวดน้ำอัดลม 19 ก.ค.53/15.07
ศธ 04166.ศน/398 ซักซ้อมความเข้าใจการรับโอนผลการเรียนกรณีย้ายสถานศึกษา 15 ก.ค.53/14.40
ศธ 04166.ศน/397 การประเมินความถนัดทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 15 ก.ค.53/14.40
ศธ 04166.ศน/394 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2553 14 ก.ค.53/09.30
ศธ 04166.ศน/392 สทศ.เชิญโรงเรียนร่วมส่งผลงานประกวดในหัวข้อ "การนำคะแนน O-NET ไปใช้" 14 ก.ค.53/09.30
ศธ 04166.ศน/390 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 12 ก.ค.53/14.50
ศธ 04166.ศน/389 นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน 12 ก.ค.53/14.50
ศธ 04166.ศน/348 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดปี 2553 "โครงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" 12 ก.ค.53/14.50
ศธ 04166.ศน/318 การประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประำจำปี 2553 23 มิ.ย.53/10.55
ศธ 04166.ศน/315 การสัมมนาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 5 22 มิ.ย.53/11.45
ศธ 04166.ศน/316 การสัมมนาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 5 22 มิ.ย.53/11.45
ศธ 04166.ศน/299 ด่วนที่สุด การประชุมชี้แจงการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา(Teacher's Kit) 17 มิ.ย.53/15.40
ศธ 04166.ศน/284 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร 16 มิ.ย.53/09.15
ศธ 04166.ศน/284 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 16 มิ.ย.53/09.15
ศธ 04166.ศน/283 โครงการประกวดวิถีเยาวชน สังคมอบอุ่นด้วยคุณธรรม 16 มิ.ย.53/09.15
ศธ 04166.ศน/282 ค่ายอบรมหลักสูตรอัจฉริยะสร้างได้ในโรงเรียนวิถีุพุทธ 16 มิ.ย.53/09.15
ศธ 04166.ศน/281 การสัมมนา การสร้างเครื่อข่ายการแนะแนวอาชีพปี 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 16 มิ.ย.53/09.15
ศธ 04166.ศน/274 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการนครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย" 16 มิ.ย.53/09.15
ศธ 04166.ศน/271 ข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านเขียน 16 มิ.ย.53/09.15
ศธ 04166.ศน/255 โครงการประกวดภาพวาดในระดับภูิมิภาคอาเซียน 09 มิ.ย.53/09.50
ศธ 04166.ศน/264 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 08 มิ.ย.53/14.25
ศธ 04166.ศน/267 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์เครือข่ายการพัฒนาวิชาการเพื่อการยกระดับ
คุณภาพครู 07 มิ.ย.53/15.20
ศธ 04166.ศน/266 การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 07 มิ.ย.53/15.20
ศธ 04166.ศน/258 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกาันคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2552 โดยทำการสอนนักเรียนชั้น ป.6
(เรียนต่อชั้น ม.1 ปี กศ.2553) (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 03 มิ.ย.53/11.20
ศธ 04166.ศน/250 ขอความอนุเคราะห์ในการเชิญชวนโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2553 01 มิ.ย.53/11.50
ศธ 04166.ศน/247 หนังสือคู่มือการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ภาษาไทย สาระที่ควรรู้ 01 มิ.ย.53/11.50
ศธ 04166.ศน/244 การจัดกิจกรรมประกวดการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและไทยโปร่งใส
ไทยเข้มแข็ง จ.สุรินทร์ ปีงบประมาณ 2553 01 มิ.ย.53/11.50
ศธ 04166.ศน/237 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมทำหุ่นยนต์บังคับมือและการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 27 พ.ค..53/10.55
ศธ 04166.ศน/229 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง 27 พ.ค..53/10.55
ศธ 04166.ศน/241 การขอรับการสนับสนุนคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 27 พ.ค..53/09.40
ศธ 04166.ศน/240 การคัดกรองนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 27 พ.ค..53/09.40
ศธ 04166.ศน/232 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประชุมสัมมนา 24 พ.ค..53/13.50
ศธ 04166.ศน/231 การนิเทศติดตามการพัฒนาครูภาษาไทย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 24 พ.ค..53/13.50
ศธ 04166.ศน/198 การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งตาม
โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 24 พ.ค.53/13.00
ศธ 04166.ศน/233 ด่วนที่สุด การอบรมครูด้วยระบบทางไกล(ETV)หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูปีที่3 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย2)
24 พ.ค.53/08.30
ศธ 04166.ศน/227 ด่วนที่สุด การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 21 พ.ค.53/09.50
ศธ 04166.ศน/216 การจัดสรรงบประมาณเพื่อนิเทศติดตามการพัฒนาครูภาษาไทย (SP2) 14 พ.ค..53/17.10
ศธ 04166.ศน/217 การนิเทศติดตามการจัดการเรีียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2553 ดูรายชื่อรูภาษาไทยที่ผ่านการอบรม>> [อ.เมือง]
[อ.ศีขรภูมิ] [อ.ลำดวน] [อ.เขวาสินรินทร์] [อ.สำโรงทาบ] [อ.จอมพระ] 14 พ.ค.53/17.10
ศธ 04166.ศน/216 การขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ปีที่2ในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อม 14 พ.ค.53/17.10
ศธ 04166.ศน/204 เชิญชวนให้สมัครร่วมโครงการฟื้นฟูศีิลธรรมโลก ครั้งที่5 04 พ.ค.53/16.50
บัญชีรายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรมแต่ละโรงเรียน/ห้องอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบูรณาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน 04 พ.ค.53/14.10
ศธ 04166.ศน/177 การใช้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ประเมินมาตรฐานที่ 5 " 22 เม.ย.53/15.30
ศธ 04166.ศน/178 ด่วนที่สุด ยกเลิกการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ" 19 เม.ย.53/15.50
ศธ 04166.ศน/172 การอบรมพัฒนาบุคลากรตามโครงการส่งเสริมดนตรี นาฎศิลป์ไทยและพื้นเมือง ปีงบประมาณ 2553 12 เม.ย.53/15.10
คู่มืออบรมครูภาษาไทยsp2 09 เม.ย.53/15.28
ศธ 04166.ศน/168 ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ สำหรับครูประถมศึกษา(Teacher's Kit) 09 เม.ย.53/10.08
ศธ 04166.ศน/165 โครงการบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน (สิ่งที่ส่งมาด้วย1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย2) 09 เม.ย.53/10.08
ศธ 04166.ศน/170 ประกาศทุน 2011 Teaching Excellence and Achievement Program ประจำปี 2554 09 เม.ย.53/06.40
ศธ 04166.ศน/162 ยกเลิกการอบรมพัฒนาผู้บริหารและการจัดการเีรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเีรียนรู้ของสมอง 07 เม.ย.53/14.40
ศธ 04166.ศน/156 การอบรมพัฒนาครูภาษาไทยตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย(SP2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 07 เม.ย.53/14.40
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาครูภาษาไทย (Team Trainer) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ตามโครงการ SP2 01 เม.ย.53/12.20

หน่วยตรวจสอบภายใน

เลขที่หนังสือ เรื่อง วัน/เวลา ที่ส่ง
ศธ 04166.ตสน/1 แจ้งการตรวจสอบการดำเินินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 28 ม.ค.53/09.20

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT

เลขที่หนังสือ เรื่อง วัน/เวลา ที่ส่ง
- แจ้งรายชื่อโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ฝากไฟล์หรือเว็บไซต์ของโรงเรียนกับ Server สพท.สุรินทร์เขต 1[อัพเดตล่าสุด วันที่ 11/06/53] 11 มิ.ย.53/16.50
- วิธีการอัพโหลดข้อมูลหรือการนำเว็บไซต์ขึ้นserverสพท.สร.1 [วิธีการเข้าใช้งาน] [โปรแกรมช่วยอัพโหลด port21 ws_ftp+คู่มือการใช้งาน] [โปรแกรมช่วยอัพโหลดport22 winscp+คู่มือการใช้งาน] 28 ม.ค.53/09.30
- ประกาศ!!แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ต้องการพื้นที่ฝากไฟล์หรือเว็บไซต์ของโรงเรียนกับ Server สพท.สุรินทร์เขต 1 ให้ท่านทำหนังสือแจ้งความประสงค์มาที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT กลุ่มนโยบายและแผน ได้ตั้งแต่บัดนี้เ้ป็นต้นไป และให้ท่านกำหนดชื่อเว็บไซต์โรงเรียนของท่านแบบสั้นๆมาด้วยเพื่อความสะดวกในการเพิ่มชื่อผู้ใช้ หลังจากได้รับการจัดสรรพื้นที่แล้วทางศูนย์จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านหน้าหนังสือราชการนี้ ตัวอย่างที่อยู่เว็บไซต์โรงเรียนคือ http://202.143.164.164/ชื่อโรงเีรียนของท่าน และอีกชื่อ http://school.surinarea1.go.th/ชื่อโรงเรียนของท่าน 27 ม.ค.53/09.00

ศูนย์ประสานงานกิจการพิเศษ

เลขที่หนังสือ เรื่อง วัน/เวลา ที่ส่ง
ศธ 04166.ศพ/20 การจัดงานโครงการ "มหกรรมไหมสุรินทร์ สุดยอดไหมโลก" ประจำปี 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 27 ส.ค.53/15.50
ประชาสัมพันธ์งาน"สุดยอดศิลปหัตถกรรม" 18 ส.ค.53/15.05
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล/หน่วยงานโครงการเมืองไทยเมืองคนดี จังหวัดสุรินทร์ 17 ส.ค.53/15.05
ศธ 04166.ศพ/16 โครงการคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ ปี 2553 15 ก.ค.53/09.24
ศธ 04166.ศพ/13 โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2553 16 มิ.ย.53/10.31
ศธ 04166.ศพ/11 กำหนดการเยี่ยมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน 01 มิ.ย.53/11.45
ศธ 04166.ศพ/9 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ 02 เม.ย.52/10.20

หนังสือราชการเก่า>>เดือน<<ธ.ค52.- มี.ค53.>><<มี.ค.- พ.ย.52.>>.เดือน <<ม.ค.- ก.พ.52.>>. เดือน <<ต.ค.- ธ.ค.51.>>. เดือน <<ส.ค.- ก.ย.51.>>..เดือน
hidendark

ชื่อในเกม [N]araShikamaru
วันที่โพส 21/9/2553 16:16:58
จำนวนการตั้งกระทู้ 4
จำนวนการตอบ 23
สถานะ -
เพศ ชาย
วันที่สมัคร 12/9/2553 20:59:07
ก็สวยดีนะ

ชื่อในเกม -[E]lizabeth-
วันที่โพส 21/9/2553 16:56:13
จำนวนการตั้งกระทู้ 83
จำนวนการตอบ 2423
สถานะ -
เพศ ชาย
วันที่สมัคร 30/7/2553 17:35:17
น๊าน !!


เอา ซะ 5 55+


-[E]lizabeth- Bravo

ชื่อในเกม -[E]lizabeth-
วันที่โพส 21/9/2553 16:56:49
จำนวนการตั้งกระทู้ 83
จำนวนการตอบ 2423
สถานะ -
เพศ ชาย
วันที่สมัคร 30/7/2553 17:35:17
วิน เขียน อา ไร อ่ะ ยาว โคตร ^^


-[E]lizabeth- Bravo

ชื่อในเกม -[เจริญ]_Wร-
วันที่โพส 21/9/2553 17:41:35
จำนวนการตั้งกระทู้ 11
จำนวนการตอบ 269
สถานะ -
เพศ ชาย
วันที่สมัคร 28/8/2553 11:02:32
-3-


-[เจริญ]_Wร- , สตมป์
......................................ชื่อในเกม Im~a...Je*!z
วันที่โพส 21/9/2553 17:57:57
จำนวนการตั้งกระทู้ 2
จำนวนการตอบ 70
สถานะ -
เพศ ชาย
วันที่สมัคร 17/9/2553 19:06:39
เห็น 5 บรรทัดแรกก็ไม่อยากจะอ่านแล้ววินลองย่อสรุปให้หน่อย จิ


555+

ชมรม The Best ~ !! ---> http://www.have.in.th/webboard/content.aspx?nForumID=1&nTopicID=3481

Let's HAVE fun !!


ส่วนตั๊วส่วนตัว
เช่อ : เจ
ในเกม ก็ : Im~a...Je*!z
อายุ : 15 ปี
BD : 13 - October - 1994 (2537)
ระดับชั้น : ม.ปลายละ
E-Mail : oo.je.oo@hotmail.com
Club : The Best ~ !!


*เจอในเกมก็ทักได้ ฮ่าๆ ^^
ชมรมการ์ตูนญี่ปุ่น [Sub...Master]

Gundam Seedเพราะชอบ Strike Freedom


ชื่อในเกม -[E]lizabeth-
วันที่โพส 21/9/2553 21:26:31
จำนวนการตั้งกระทู้ 83
จำนวนการตอบ 2423
สถานะ -
เพศ ชาย
วันที่สมัคร 30/7/2553 17:35:17
ดัน ยาม มืด ^^


-[E]lizabeth- Bravo

ชื่อในเกม *[แม่หมู]*
วันที่โพส 22/9/2553 14:17:00
จำนวนการตั้งกระทู้ 0
จำนวนการตอบ 85
สถานะ -
เพศ หญิง
วันที่สมัคร 9/9/2553 22:45:33
เจ ขอเข้าด้วยคนน้า :-))

ชื่อเล่น : มิน
ชื่อในเกม : *[แม่หมู]*
อายุ : ยังไม่แก่ คริคริ
เพศ : ญ
ความคิดที่จะเข้า : น่าสนใจดีจ้า *3*
*[แม่หมู]* เลิกเล่นนานแล้วน้า ;-D

ชื่อมินเจ้าค่ะ :-))ชื่อในเกม -[E]lizabeth-
วันที่โพส 22/9/2553 16:54:29
จำนวนการตั้งกระทู้ 83
จำนวนการตอบ 2423
สถานะ -
เพศ ชาย
วันที่สมัคร 30/7/2553 17:35:17
คริคริ !! แม่ หมู ก้อ เข้า แหะ ^^


ยินดี ต้อน รับ นะ ครับ

-[E]lizabeth- Bravo

ชื่อในเกม -[E]lizabeth-
วันที่โพส 22/9/2553 16:59:38
จำนวนการตั้งกระทู้ 83
จำนวนการตอบ 2423
สถานะ -
เพศ ชาย
วันที่สมัคร 30/7/2553 17:35:17
เจ ๆ


เอา นี่ ลง ด้วย

1.ไXวอะป่าว ( กิ่ง )

ปล. (อ.อ่าง อ่ะ เปน ตัว O สระอา เปน ตัว อา ยาว

พอดี มัน เขียน มะ ได้ อ่า


-[E]lizabeth- Bravo

ชื่อในเกม hidendark
วันที่โพส 22/9/2553 17:42:18
จำนวนการตั้งกระทู้ 27
จำนวนการตอบ 907
สถานะ -
เพศ ชาย
วันที่สมัคร 18/7/2553 10:45:41
เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาอะ เอาไปอ่าน จิเพื่อสอบ 5555+ มาดันให้ขำขำ 55+
hidendark

ชื่อในเกม Im~a...Je*!z
วันที่โพส 22/9/2553 17:58:35
จำนวนการตั้งกระทู้ 2
จำนวนการตอบ 70
สถานะ -
เพศ ชาย
วันที่สมัคร 17/9/2553 19:06:39
งับๆเดวลงให้น๊า หุหุ

ชมรม The Best ~ !! ---> http://www.have.in.th/webboard/content.aspx?nForumID=1&nTopicID=3481

Let's HAVE fun !!


ส่วนตั๊วส่วนตัว
เช่อ : เจ
ในเกม ก็ : Im~a...Je*!z
อายุ : 15 ปี
BD : 13 - October - 1994 (2537)
ระดับชั้น : ม.ปลายละ
E-Mail : oo.je.oo@hotmail.com
Club : The Best ~ !!


*เจอในเกมก็ทักได้ ฮ่าๆ ^^
ชมรมการ์ตูนญี่ปุ่น [Sub...Master]

Gundam Seedเพราะชอบ Strike Freedom


ชื่อในเกม Im~a...Je*!z
วันที่โพส 22/9/2553 18:03:44
จำนวนการตั้งกระทู้ 2
จำนวนการตอบ 70
สถานะ -
เพศ ชาย
วันที่สมัคร 17/9/2553 19:06:39
อยากหยุด รด.แต่กลัว เขาสอนปืนไม่หยุดดีกว่าเดวตก ฮ่าๆ

อ่าๆ วันนี้ ทำไร กันดี รู้แหละ เดวทำการบ้านแปป ตอน 19.00 น. เล่นโป้งแปะ สไตล์HAVE กัน

โหะๆ


อยากเล่นรวมตัวที่บอร์โก่อนเลย เดว บอกรายละเอียด

ชมรม The Best ~ !! ---> http://www.have.in.th/webboard/content.aspx?nForumID=1&nTopicID=3481

Let's HAVE fun !!


ส่วนตั๊วส่วนตัว
เช่อ : เจ
ในเกม ก็ : Im~a...Je*!z
อายุ : 15 ปี
BD : 13 - October - 1994 (2537)
ระดับชั้น : ม.ปลายละ
E-Mail : oo.je.oo@hotmail.com
Club : The Best ~ !!


*เจอในเกมก็ทักได้ ฮ่าๆ ^^
ชมรมการ์ตูนญี่ปุ่น [Sub...Master]

Gundam Seedเพราะชอบ Strike Freedom


ชื่อในเกม --P@NC@KE--
วันที่โพส 22/9/2553 19:25:31
จำนวนการตั้งกระทู้ 1
จำนวนการตอบ 38
สถานะ -
เพศ ชาย
วันที่สมัคร 18/9/2553 10:39:06
ดีๆๆๆ
ดันๆ
ชื่อเบียร์
ชื่อในเกม--P@NC@KE--
อายุ15
E-mailsayki_l@hotmail.com
สถานนะโสด
เพศชาย

V
V
V
V
V
V


ชื่อในเกม Im~a...Je*!z
วันที่โพส 23/9/2553 7:05:58
จำนวนการตั้งกระทู้ 2
จำนวนการตอบ 70
สถานะ -
เพศ ชาย
วันที่สมัคร 17/9/2553 19:06:39
-0-็็HAVE คนหายไปทุกวันเลยแหะ- -

ชมรม The Best ~ !! ---> http://www.have.in.th/webboard/content.aspx?nForumID=1&nTopicID=3481

Let's HAVE fun !!


ส่วนตั๊วส่วนตัว
เช่อ : เจ
ในเกม ก็ : Im~a...Je*!z
อายุ : 15 ปี
BD : 13 - October - 1994 (2537)
ระดับชั้น : ม.ปลายละ
E-Mail : oo.je.oo@hotmail.com
Club : The Best ~ !!


*เจอในเกมก็ทักได้ ฮ่าๆ ^^
ชมรมการ์ตูนญี่ปุ่น [Sub...Master]

Gundam Seedเพราะชอบ Strike Freedom


ชื่อในเกม -[E]lizabeth-
วันที่โพส 23/9/2553 16:05:28
จำนวนการตั้งกระทู้ 83
จำนวนการตอบ 2423
สถานะ -
เพศ ชาย
วันที่สมัคร 30/7/2553 17:35:17
ช่าย ๆ !!

เซง อ่ะ


-[E]lizabeth- Bravo

ชื่อในเกม -[E]lizabeth-
วันที่โพส 23/9/2553 16:05:48
จำนวนการตั้งกระทู้ 83
จำนวนการตอบ 2423
สถานะ -
เพศ ชาย
วันที่สมัคร 30/7/2553 17:35:17
Woo ++


-[E]lizabeth- Bravo

ชื่อในเกม TORISA[[สัมsoJ
วันที่โพส 23/9/2553 20:27:19
จำนวนการตั้งกระทู้ 1
จำนวนการตอบ 9
สถานะ -
เพศ ชาย
วันที่สมัคร 21/9/2553 16:58:47
ชื่อเล่น : ปังปอน (ป่วน) 55
ชื่อในเกม : TORISA"[[สำรอJ
อายุ : 12
เพศ : ชาย
ความคิดที่จะเข้า : อยากเข้าเพราะ ชอบมากเลย แล้วก็ ๆ อยากเก่งด้วยแล้ว ๆ พิมไปเเล้วนายจา บอกใช่มะว่าเอา I'm~a ... อารายอ่า

แล้ว ๆ เข้าแคลนนี้ต้องเก่งอย่าเดียวใชม๊ะ

แล้ว ๆ เราก้เก่ง อาวุดอันนึง นะ

แล้ว ๆ อาวุดอันนั้นคือ ค้อน กะ เลื่อย อ่า
_______v
_______v
_______v

ซิกต่อไปนี้ใช้เพื่อการดันเท่านั้น !!!~


ชื่อในเกม -[E]lizabeth-
วันที่โพส 23/9/2553 20:38:00
จำนวนการตั้งกระทู้ 83
จำนวนการตอบ 2423
สถานะ -
เพศ ชาย
วันที่สมัคร 30/7/2553 17:35:17
^^ ไม่ จำ เป็น ต้อง เก่ง ก็ ได้ ครับ !!
-[E]lizabeth- Bravo

ชื่อในเกม -[E]lizabeth-
วันที่โพส 23/9/2553 20:38:27
จำนวนการตั้งกระทู้ 83
จำนวนการตอบ 2423
สถานะ -
เพศ ชาย
วันที่สมัคร 30/7/2553 17:35:17
ดัน ๆ


-[E]lizabeth- Bravo